Thursday, October 28, 2010

Ännu mer Guts...

Louise Svensson kör inte bara svart och vitt utan även brunt, grått, betong, slitet trä och en del rostigt. Helt enkelt lite mer ruff och rå känsla. Foto Jonny Lindh.

Louise Svensson also have some styling that really is rough and tough with concrete, wood and steel - much more guts! Images from Jonny Lindh.

No comments:

Post a Comment