Sunday, January 24, 2010

Formex - Handmade

Några bilder från Formex andra utställning som handlade om unika hantverksprodukter i norden. Utställningen kallades 'Handmade - Craft selected by Formex and K.H.V.C och var sammansatt av Synnöve Mork. Utställningen ville visa styrkan i handens kraft, det sinnliga och det vackra, men också det humoristiska och folkloristiska. Bilderna är mina egna.


No comments:

Post a Comment